TV& VIDEO

Trí thức kiều bào

“Trí thức kiều bào mong muốn đóng góp nhiều hơn cho đất nước”

“Trí thức kiều bào mong muốn đóng góp nhiều hơn cho đất nước”

VTV.vn - Đó là chia sẻ của ông Trần Ngọc Anh, Giám đốc Nhóm Sáng kiến Việt Nam, kiều bào tại Mỹ.