TV& VIDEO

triền đồi

Hoa dã quỳ - sản phẩm du lịch mới của Đà Lạt

Hoa dã quỳ - sản phẩm du lịch mới của Đà Lạt

 Kể từ giữa tháng 11, Đà Lạt là thành phố vừa quen vừa lạ với rất nhiều người. Quen bởi đây vẫn thành phố của ngàn hoa. Và lạ là vì trong ngàn hoa đó, có một loài hoa đang vào mùa khoe sắc - hoa dã quỳ.