TV& VIDEO

triển khai hoạt động

241 dự án tranh tài Hội thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia khu vực phía Bắc

241 dự án tranh tài Hội thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia khu vực phía Bắc

VTV.vn - Đã có 34 đơn vị góp mặt với tổng số 241 dự án ở 22 lĩnh vực tại Hội thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia khu vực phía Bắc lần thứ 4.