TV& VIDEO

triển khai luật

Đức, Pháp yêu cầu đẩy nhanh cuộc chiến chống tài trợ khủng bố

Đức, Pháp yêu cầu đẩy nhanh cuộc chiến chống tài trợ khủng bố

VTV.vn -Ngày 2/12, Đức, Pháp đã nhất trí yêu cầu đẩy nhanh cuộc chiến chống tài trợ khủng bố và cho rằng, thời hạn EU dự kiến triển khai luật chống tài trợ khủng bố là quá muộn.