triển khai thực hiện

Ban Chỉ đạo Tây Nguyên sơ kết 6 tháng đầu năm

Ban Chỉ đạo Tây Nguyên sơ kết 6 tháng đầu năm

VTV.vn - Ban chỉ đạo Tây Nguyên đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015.