TV& VIDEO

Triều Châu

Bảo tồn chùa cổ 200 năm ở Singapore

Bảo tồn chùa cổ 200 năm ở Singapore

Bảo tồn các giá trị văn hóa cổ và phát huy được các giá trị đó phục vụ cho cuộc sống hiện đại đang là quan tâm lớn của Singapore. Và chùa Việt Hải Thanh, ngôi chùa Triều Châu cổ nhất ở Singapore là một ví dụ.