TV& VIDEO

triệu phú usd

Số lượng triệu phú tăng 5% tại Thụy Sĩ

Số lượng triệu phú tăng 5% tại Thụy Sĩ

VTV.vn - Số lượng triệu phú với giá trị tài sản ròng hơn 30 triệu USD tại Thụy Sĩ đã tăng 5% trong năm 2016 và hiện nay vượt con số 7.000 người.