TV& VIDEO

Trịnh Quân Huấn

Chủ động phòng bệnh khi dịch H5N1 bùng phát lại

Chủ động phòng bệnh khi dịch H5N1 bùng phát lại

Dịch H5N1 vẫn chưa lui và đang có dấu hiệu bùng phát trở lại.