TV& VIDEO

trình tấu

Thưởng thức âm nhạc dân tộc Ireland tại Việt Nam

Thưởng thức âm nhạc dân tộc Ireland tại Việt Nam

Khán giả sẽ được thưởng thức những tinh hoa âm nhạc dân tộc của Ireland trong buổi biểu diễn của nghệ sĩ  nổi tiếng Mick Meloney và những người bạn.