TV& VIDEO

trò chơi điện tử có thưởng

Được kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng tại sân bay quốc tế Việt Nam

Được kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng tại sân bay quốc tế Việt Nam

VTV.vn -Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý chủ trương tổ chức kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho khách xuất cảnh, quá cảnh tại khu vực cách ly ga đi sân bay quốc tế.