TV& VIDEO

trồi sụt

Hàn Quốc tung gói kích thích kinh tế 17 tỷ USD

Hàn Quốc tung gói kích thích kinh tế 17 tỷ USD

Chính phủ Hàn Quốc dự định tung gói kích thích trị giá 19,3 nghìn tỷ Won (khoảng17,2 tỷ USD) trong tháng 4 này nhằm vực dậy nền kinh tế, trong bối cảnh kinh tế Hàn Quốc tăng trưởng chậm nhất kể từ năm 2009.