TV& VIDEO

trộm nước

Táo tợn trộm nước từ cột cứu hỏa giữa trung tâm TP.HCM

Táo tợn trộm nước từ cột cứu hỏa giữa trung tâm TP.HCM

Những cột nước cứu hỏa tại đường Lê Đại Hành, Quận 11, TP.HCM tưởng chừng như rất chắc chắn, lại có thể dễ dàng bị phá ra, trộm nước.