TV& VIDEO

trọn bộ

Từ 8/3/2014, K+ có nhiều thay đổi dành cho khách hàng

Từ 8/3/2014, K+ có nhiều thay đổi dành cho khách hàng

Truyền hình số vệ tinh K+ đã công bố chiến lược kinh doanh mới trong năm 2014. Theo đó sẽ có những điều chỉnh đáng kể để mang đến cho khách hàng những quyền lợi mới bắt đầu từ 8/3/2014 và áp dụng trên toàn quốc.