TV& VIDEO

trộn vào

Mẹo nấu ăn cho trẻ tập nhai

Mẹo nấu ăn cho trẻ tập nhai

 Không ít bà mẹ đau đầu với việc bé không chịu nhai thức ăn mà chỉ nuốt chửng và nhè ra tất cả những gì hơi lợn cợn.