TV& VIDEO

trồng 1 triệu cây xanh

Hà Nội trồng mới 1 triệu cây xanh

Hà Nội trồng mới 1 triệu cây xanh

VTV.vn - Ngày 5/6, Hà Nội chính thức khởi động chương trình trồng 1 triệu cây xanh giai đoạn 2016 - 2020 với việc trồng mới hoa ban trắng trên đường Võ Nguyên Giáp.