TV& VIDEO

trong ấy

Xiếc “ Làng tôi”, thông điệp của tâm hồn Việt

Xiếc “ Làng tôi”, thông điệp của tâm hồn Việt

 Làng tôi với 14 nghệ sĩ xiếc Việt Nam, cùng đạo cụ là cây tre, đã có những chuyến lưu diễn tới nhiều nơi trên thế giới để gửi thông điệp của tâm hồn Việt, nông thôn Việt.