TV& VIDEO

trọng bằng cấp

Học nghề - Sự lựa chọn mới của thanh niên Hàn Quốc

Học nghề - Sự lựa chọn mới của thanh niên Hàn Quốc

VTV.vn - Thay vì trầy trật để vào một trường đại học theo nguyện vọng của gia đình, nhiều thanh niên Hàn Quốc chọn bắt đầu sự nghiệp của mình từ chính những trường học nghề.