TV& VIDEO

trông chờ

Nhọc nhằn học sinh vùng cao đến lớp

Nhọc nhằn học sinh vùng cao đến lớp

 Là một địa phương vùng núi của tỉnh Hà Tĩnh, hàng ngày các em học sinh xã Hương Thủy, huyện Hương Sơn phải dậy từ rất sớm chờ đợi những chuyến đò để được qua sông đến lớp.