TV& VIDEO

trông đợi

Thị trường ô tô châu Âu: Khó khăn thêm... 5 năm nữa

Thị trường ô tô châu Âu: Khó khăn thêm... 5 năm nữa

Trong khi kinh tế châu Âu vẫn khó khăn thì triển vọng thị trường ô tô châu Âu những tháng gần đây ngày một u ám hơn.