TV& VIDEO

trông giữ

Hà Nội quyết tâm cải thiện PCI

Hà Nội quyết tâm cải thiện PCI

 Không để xảy ra tình trạng nhà siêu mỏng, siêu méo khi triển khai những dự án mới hay cố gắng trong năm nay, Sở Quy hoạch kiến trúc Hà Nội sẽ giải quyết 100% hồ sơ hành chính đúng hạn.