TV& VIDEO

trọng nghĩa

Nguyễn Quang Sáng - Người sống mãi trong “Cánh đồng hoang”

Nguyễn Quang Sáng - Người sống mãi trong “Cánh đồng hoang”

Sững sờ và đau đớn khi nghe tin ông ra đi. Cho dù chuyến đi của ông thật thanh thản và nhẹ nhàng. Ông để lại cho hậu thế một di sản đồ sộ bằng các tác phẩm văn xuôi của mình. Bên cạnh đó, như một sân chơi thêm của ông, nhưng cũng rất thành công - đó là điện ảnh.