Kết quả lấy phiếu tín nhiệm các chức danh chủ chốt

Theo Cổng TTĐT Chính phủCập nhật 13:57 ngày 11/06/2013

 Sáng nay (11/6), Quốc hội đã thông qua kết quả lấy phiếu tín nhiệm 47 chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.

Sau khi công bố số phiếu, Quốc hội đã biểu quyết thông qua kết quả lấy phiếu tín nhiệm với 47 chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn với kết quả 471 đại biểu Quốc hội tán thành (chiếm 94,58%).

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, kết quả lấy phiếu tín nhiệm có loại phiếu tín nhiệm cao, tín nhiệm thấp. Nhìn chung, cách đánh giá của các vị đại biểu là khách quan.

‘ Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đọc Nghị quyết về lấy phiếu tín nhiệm sáng 11/6.

Lấy phiếu tín nhiệm là sự động viên đánh giá đối với các chức danh. Quốc hội đặt niềm tin để các chức danh phấn đấu tốt hơn trong thời gian tới. Quốc hội đã hoàn thành trọng trách mà nhân dân giao cho Quốc hội đánh giá các chức danh, sẽ làm tốt trong những năm sau và sẽ rút kinh nghiệm để HĐND các cấp thực hiện lấy phiếu, bỏ phiếu tín nhiệm một cách khách quan, thận trọng, nghiêm túc.

"Trong quá trình làm việc, còn có việc này việc kia chưa tốt, không phải việc nào cũng điểm 10, nên cần phải rút kinh nghiệm. Chúng tôi tin tưởng khi thông qua Nghị quyết với tỷ lệ phiếu cao tức là khẳng định việc lấy phiếu tín nhiệm này”, Chủ tịch Quốc hội đánh giá.

Trưởng Ban kiểm phiếu, ông Đỗ Văn Chiến cho biết, tổng số đại biểu Quốc hội khoá XIII là 498 người nên tất cả các số liệu so sánh là so với con số này.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm các chức danh chủ chốt:

TT

Họ tên và chức danh

Số phiếu

Số phiếu hợp lệ

Số phiếu không hợp lệ

Số phiếu tín nhiệm cao

Số phiếu tín nhiệm

Số phiếu tín nhiệm thấp

1

Ông Trương Tấn Sang - Chủ tịch nước

491

0

330

(66,27%)

133

(26,71%)

28

(5,62%)

2

Bà Nguyễn Thị Doan - Phó Chủ tịch nước

491

0

263

(52,81%)

215

(43,17%)

13

(2,61%)

3

Ông Nguyễn Sinh Hùng- Chủ tịch Quốc hội

492

0

328

(65,86%)

139

( 27,91%)

25

( 5,02%)

4

Ông Uông Chu Lưu - Phó Chủ tịch Quốc hội

491

1

323

(64,86%)

155

(31,12%)

13

( 2,61%)

5

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân - Phó Chủ tịch Quốc hội

490

2

372

(74,7%)

104

(20,88%)

14

(2,81%)

6

Bà Tòng Thị Phóng - Phó Chủ tịch Quốc hội

491

1

322

(64,66%)

145

(29,12%)

24

( 4,82%)

7

Ông Huỳnh Ngọc Sơn - Phó Chủ tịch Quốc hội

491

1

252

(50,6%)

217

(43,57%)

22

( 4,42%)

8

Ông Phan Xuân Dũng - Chủ nhiệm UB Khoa học, Công nghệ và Môi trường

491

1

234

(46,99%)

235 (47,19%)

22

(4,42%)

9

Ông Nguyễn Văn Giàu - Chủ nhiệm UB Kinh tế

492

0

273

(54,82%)

204

(40,96%)

15

( 3,01%)

10

Ông Trần Văn Hằng - Chủ nhiệm UB Đối ngoại

491

1

253

(50,8%)

229

(45,98%)

9

(1,81%)

11

Ông Phùng Quốc Hiển - Chủ nhiệm UB Tài chính Ngân sách

491

1

291

(58,43%)

189

(37,95%)

11

(2,21%)

12

Ông Nguyễn Văn Hiện – Chủ nhiệm UB Tư pháp

491

1

210

(42,17%)

253

(50,8%)

28

(5,62%)

13

Ông Nguyễn Kim Khoa - Chủ nhiệm UB Quốc phòng An ninh

491

1

267

(53,61%)

215

(43,17%)

9

(1,81%)

14

Ông Phan Trung Lý -Chủ nhiệm UB Pháp luật

492

0

294

(59,04%)

180

(36,14%%)

18

(3,61%)

15

Bà Trương Thị Mai – Chủ nhiệm UB Các vấn đề xã hội

492

0

335

(67,27%)

151

(30,32%%)

6

(1,2%0

16

Bà Nguyễn Thị Nương - Trưởng Ban Công tác đại biểu

492

0

292

(58,63%)

183

(36,75%%)

17

(3,41%)

17

Ông Nguyễn Hạnh Phúc - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội

492

0

286

(57,43%)

194 (38,96%)

12

(2,41%)

18

Ông K’sor Phước - Chủ tịch Hội đồng Dân tộc

492

0

260

(52,21%)

204

(40,96%)

28

( 5,62%)

19

Ông Đào Trọng Thi - Chủ nhiệm UB Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng

492

0

241

(48,39%)

232 (46,59%)

19

(3,82%)

20

Ông Nguyễn Tấn Dũng - Thủ tướng Chính phủ

492

0

210

(42,17%)

122

(24,5%)

160 (32,13%)

21

Ông Hoàng Trung Hải -Phó Thủ tướng Chính phủ

491

0

186

(37,35%)

261

(52,41%)

44

(8,84%)

22

Ông Nguyễn Thiện Nhân - Phó Thủ tướng Chính phủ

491

0

196

(39,36%)

230

(46,18%)

65

(13,05%)

23

Ông Vũ Văn Ninh - Phó Thủ tướng Chính phủ

490

1

167

(33,53%)

264

(53,01%)

59

(11,85%)

24

Ông Nguyễn Xuân Phúc - Phó Thủ tướng Chính phủ

490

1

248

(49,8%)

207 (41,57%)

35

(7,03%)

25

Ông Hoàng Tuấn Anh - Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

492

0

90

(18,07%)

288

(57,43%)

116

( 23,29%)

26

Ông Nguyễn Thái Bình - Bộ trưởng Bộ Nội vụ

492

0

125

(25,3%)

274

(55,02%)

92

(18,47%)

27

Ông Nguyễn Văn Bình - Thống đốc Ngân hàng nhà nước

491

1

88

(17,67%)

194

(38,96%)

209

(41,97%)

28

Bà Phạm Thị Hải Chuyền - Bộ trưởng Bộ Lao động, thương binh và xã hội

492

0

105

(21,08%)

276

(55,42%)

111

(22,29%)

29

Ông Hà Hùng Cường - Bộ trưởng Bộ Tư pháp

492

0

176

(35,34%)

280

(56,22%)

36

(7,23%)

30

Ông Trịnh Đình Dũng - Bộ trưởng Bộ Xây dựng

492

0

131

(26,31%)

261

(52,41%)

100

(20,08%)

31

Ông Vũ Đức Đam - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

489

3

215

(43,17%)

245

(49,2%)

29

(5,82%)

32

Ông Vũ Huy Hoàng - Bộ trưởng Bộ Công Thương

491

1

112

(22,49%)

251

(50,4%)

128

(25,7%)

33

Ông Phạm Vũ Luận - Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo

492

0

86

(17,27%)

229

(45,98%)

177

(35,54%)

34

Ông Phạm Bình Minh - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

492

0

238

(47,79%)

233

(46,79%)

21

(4,22%)

35

Ông Cao Đức Phát - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

491

1

184

(36,95%)

249

(50%)

58

(11,65%)

36

Ông Giàng Seo Phử - Bộ trưởng, Chủ nhiệm UB Dân tộc

491

1

158

(31,73%)

270

(54,22%)

63

(12,65%)

37

Ông Trần Đại Quang - Bộ trưởng Bộ Công an

481

11

273

(54,82%)

183

(36,75%)

24

(4,82%)

38

Ông Nguyễn Minh Quang - Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

479

11

83

(20,88%)

294 (59,03%)

104

(20,9%)

39

Ông Nguyễn Quân - Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

480

12

133

(24,69%)

304

(61,04%)

43

(8,63%)

40

Ông Nguyễn Bắc Son - Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông

479

13

121

(24,3%)

281

(56,43%)

77

(15,46%)

41

Ông Phùng Quang Thanh - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

480

12

323

(64,86%)

144

(28,92%)

13

(2,61%)

42

Ông Đinh La Thăng - Bộ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải

483

9

186

(37,35%)

198

(39,76%)

99

(19,88%)

43

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến - Bộ trưởng Bộ Y tế

482

10

108

(21,69%)

228

(45,78%)

146 (29,32%)

44

Ông Huỳnh Phong Tranh - Tổng Thanh tra Chính phủ

492

0

164

(32,93%)

241

(48,39%)

87

(17,47%)

45

Ông Bùi Quang Vinh - Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư

492

0

231

(46,39%)

205

(41,16%)

46

(9,24%)

46

Ông Trương Hòa Bình - Chánh án TAND Tối cao

489

3

195

(39,16%)

260

(52,21%)

34

(6,83%)

47

Ông Nguyễn Hòa Bình - Viện trưởng VKSND Tối cao

490

2

198

(39,76%)

269

(54,02%)

23

(4,62%)

VTV1
 • 00:00

  Thời sự 0h

 • 00:10

  Phóng sự

 • 00:30

  Phim tài liệu

 • 01:00

  Thời sự 1h

 • 01:10

  Đối thoại chính sách

 • 02:00

  Thời sự 2h

 • 02:10

  Câu chuyện văn hóa

 • 02:45

  Tác phẩm mới

 • 03:00

  Thời sự 3h

 • 03:10

  Talk VietNam

 • 04:00

  Thời sự 4h

 • 04:10

  Khám phá thế giới

 • 05:00

  Chào cờ

 • 05:10

  Vì cộng đồng

 • 05:30

  Chào buổi sáng

 • 06:58

  V Việt Nam

 • 07:00

  Trang địa phương

 • 07:25

  S - Việt Nam

 • 07:30

  Phim tài liệu

 • 08:00

  Thời sự 8h

 • 08:05

  Môi trường

 • 08:30

  Tạp chí Kinh tế cuối tuần

 • 09:00

  Thời sự 9h

 • 09:30

  Sự kiện và bình luận

 • 10:00

  Câu chuyện văn hóa

 • 10:30

  VTV kết nối

 • 10:45

  Cổng làng tự truyện

 • 11:00

  Thời sự 11h

 • 11:15

  Chuyển động 24h

 • 12:00

  Thời sự 12h

 • 12:35

  Nông thôn mới

 • 12:57

  Thời tiết nông vụ

 • 13:00

  Thời sự 13h

 • 13:05

  Phim truyện

 • 13:55

  Mỗi ngày 1 cuốn sách

 • 14:00

  Thời sự 14h

 • 14:10

  Bảng xếp hạng Bài hát yêu thích

 • 14:15

  Tác phẩm mới

 • 14:30

  Dân ca nhạc cổ

 • 15:00

  Văn hoá Công an nhân dân

 • 15:30

  Vấn đề doanh nghiệp - doanh nhân

 • 15:55

  Về quê

 • 16:00

  Thời sự 16h

 • 16:15

  Cây cao bóng cả

 • 16:30

  Ca nhạc

 • 17:00

  Thời sự quốc tế 17h

 • 17:10

  Khám phá Việt Nam

 • 17:25

  Vì cộng đồng

 • 17:45

  Cuộc sống thường ngày

 • 18:25

  Khoảnh khắc thường ngày

 • 18:30

  Chuyển động 24h

 • 19:00

  Thời sự 19h

 • 19:42

  Thể thao 24/7

 • 19:45

  Truyền hình trực tiếp

 • 20:30

  Phim tài liệu

 • 21:00

  Hội nhập

 • 21:30

  VTV kết nối

 • 21:45

  Sân khấu

 • 23:15

  Thời sự 23h

 • 23:35

  Hòa nhạc thính phòng

WWW.VTV.VN - BÁO ĐIỆN TỬ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM.

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 306/GP-BTTTT cấp ngày 22/02/2012.

Tổng đài VTV: (04) 3.8355931; (04) 3.8355932

Ðiện thoại Báo điện tử VTV: (04) 3.7714605 Email: toasoan@vtv.vn

® Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

Ghi rõ nguồn VTV.vn khi phát hành lại thông tin từ website này.