Quảng Châu trong hành trình cứu nước của Hồ Chí Minh

-Thứ năm, ngày 06/11/2014 16:15 GMT+7

Toàn cảnh buổi tọa đàm.

Sáng 6/11, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng đã tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề “Quảng Châu trong hành trình cứu nước của Hồ Chí Minh”.

Nhân kỷ niệm 90 năm ngày Nguyễn Ái Quốc đến Quảng Châu, Trung Quốc (11/1924 – 11/2014), Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng đã tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề “Quảng Châu trong hành trình cứu nước của Hồ Chí Minh” nhằm làm rõ hơn nhưng hoạt động và cống hiến của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam và phong trào cộng sản và công nhân thế giới trong thời kỳ này.

Tại buổi tọa đàm, các tham luận đã tập trung thảo luận làm rõ hơn các hoạt động của Nguyễn Ái Quốc trong thời kỳ ở Quảng Châu – một bước ngoặt quan trọng trong hành trình cứu nước của Người. Tại đây, Nguyễn Ái Quốc đã thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên; mở các lớp huấn luyện chính trị cách mạng cho thanh niên ưu tú của Việt Nam; xây dựng các nhân tố quan trọng góp phần truyền bá đường lối cứu nước và chuẩn bị về tư tưởng, tổ chức và chính trị cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Cũng trong thời kỳ này, để tuyên truyền chủ nghĩa Mac – Lenin về Việt Nam, Nguyễn Ái Quốc đã viết tác phẩm Đường Kách mệnh và cho đã xuất bản báo Thanh niên, đặt mốc son mở đầu cho lịch sử báo chí vô sản của nước ta.

 

TIN MỚI