TV& VIDEO

UB TVQH cho ý kiến dự án Luật Quảng cáo

Thu Trà -Thứ ba, ngày 17/04/2012 15:20 GMT+7

Sáng nay (17/4), Ủy ban TVQH đã cho ý kiến về dự án Luật quảng cáo, dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

Về dự án Luật Quảng cáo, Ủy ban TVQH đã nghe và cho ý kiến về một số nhóm vấn đề quan trọng còn có ý kiến khác nhau như: Cơ quan quản lý Nhà nước về quảng cáo; những nội dung cấm trong hoạt động quảng cáo; quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng rôn, màn hình chuyên quảng cáo; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động quảng cáo…

Về quy định cơ quan quản lý Nhà nước về quảng cáo, các đại biểu cho rằng, mỗi sản phẩm quảng cáo, ngoài việc đảm bảo thông tin chính xác, còn cần phải hàm chứa yếu tố văn hóa, thẩm mỹ phù hợp với các chuẩn mực đạo đức và thuần phong mỹ tục của nước ta. Do đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành giao Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về quảng cáo.
Về dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, đa số đại biểu tán thành với Tờ trình của Chính phủ về phạm vi sửa đổi, bổ sung nhằm đảm bảo tính hợp lý và chế độ đãi ngộ tốt hơn với người có công. Đồng thời, đề nghị quan tâm bổ sung thêm một số vấn đề như: Việc tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ, chính sách hỗ trợ người có công cải thiện nhà ở…
Buổi chiều, Ủy ban TVQH tiếp tục cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI