TV& VIDEO

trọng tài chính

VIDEO: Xem lại bàn thắng bị từ chối một cách khó hiểu của Phi Sơn!

VIDEO: Xem lại bàn thắng bị từ chối một cách khó hiểu của Phi Sơn!

VTV.vn - Dù đã công nhận bàn thắng của Phi Sơn, trọng tài chính Trần Đình Thịnh sau đó lại thay đổi quyết định một cách khó hiểu.