TV& VIDEO

trọng tài kinh tế

Xử lý tranh chấp bằng Trọng tài thương mại: Quá khiêm tốn!

Xử lý tranh chấp bằng Trọng tài thương mại: Quá khiêm tốn!

 Trọng tài thương mại đã có mặt từ nửa thế kỷ, nhưng đến nay tỷ lệ giải quyết tranh chấp mới chỉ chiếm 1% tổng số vụ tranh chấp tại Việt Nam.