TV& VIDEO

trồng xen

Cây Mắc-ca: Hướng đi mới cho Tây Nguyên

Cây Mắc-ca: Hướng đi mới cho Tây Nguyên

Với khoảng 20% số cây cà phê già cỗi, nhiều loại sản phẩm đầu ra không ổn định thì thách thức việc làm, thu nhập, thậm chí là đói nghèo đang có nguy cơ trở lại với không ít bà con Tây Nguyên.