TV& VIDEO

trừ trường hợp

Chưa tăng học phí năm học 2013 - 2014

Chưa tăng học phí năm học 2013 - 2014

Bộ GD&ĐT đã có công văn yêu cầu các trường ĐH và cơ sở giáo dục nghề công lập giãn thời gian điều chỉnh học phí năm học 2013 - 2014 nhằm tránh tác động lên chỉ số giá tiêu dùng.