TV& VIDEO

Trực tiếp Olympic Rio 2016

Đường đến Olympic Rio 2016 của đô vật Nguyễn Thị Lụa

Đường đến Olympic Rio 2016 của đô vật Nguyễn Thị Lụa

VTV.vn - Ngày 18/3/2016, gương mặt thứ 7 của Thể thao Việt Nam giành quyền tới Olympic Rio 016 chính là đô vật Nguyễn Thị Lụa.