TV& VIDEO

trưng cầu

Vùng Transnistria của Moldova yêu cầu Nga công nhận độc lập

Vùng Transnistria của Moldova yêu cầu Nga công nhận độc lập

Trong lúc này, Quốc hội Transnistria, một khu vực ly khai tại Moldova đã chính thức yêu cầu Nga công nhận nền độc lập của khu vực này.