TV& VIDEO

trung đoàn bộ

Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh thăm Lào

Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh thăm Lào

Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam do Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng dẫn đầu đã thăm hữu nghị Lào từ ngày 5 - 7/1.