TV& VIDEO

trung học

Vụ chìm phà Sewol: Học sinh sống sót ra tòa làm chứng

Vụ chìm phà Sewol: Học sinh sống sót ra tòa làm chứng

23 học sinh của trường Trung học Dawon ở thành phố Ansan sẽ ra Tòa làm chứng trong phiên xét xử 15 thành viên thủy thủ đoàn - những người đã rời khỏi phà, bỏ mặc hành khách khi chiếc phà đang chìm.