TV& VIDEO

trứng nướng

Thúc đẩy ngành du lịch trị liệu bằng... cát

Thúc đẩy ngành du lịch trị liệu bằng... cát

VTV.vn - Ngành du lịch trị liệu tại Thổ Lỗ Phiên (Trung Quốc) đang phát triển mạnh mẽ với ánh mặt trời, cát và những quả trứng nướng.