Trung Phi

Dịch Ebola bùng phát mạnh ở châu Phi

Dịch Ebola bùng phát mạnh ở châu Phi

Dịch Ebola đang lây lan mạnh ở châu Phi, với quốc gia mới nhất là Nigeria, nước đông dân nhất châu lục này.