TV& VIDEO

Trung Quốc chống tham nhũng

Trung Quốc mạnh tay chống tham nhũng

Trung Quốc mạnh tay chống tham nhũng

VTV.vn - Khoảng 1,34 triệu quan chức cấp cơ sở của Trung Quốc đã bị kỷ luật trong gần 5 năm qua.