TV& VIDEO

Trung Quốc chống tham nhũng

Trung Quốc công bố Sách Trắng về chống tham nhũng

Trung Quốc công bố Sách Trắng về chống tham nhũng

VTV.vn - Văn phòng Thông tin Quốc vụ viện Trung Quốc vừa công bố Sách Trắng về chống tham nhũng, nhấn mạnh chính phủ nước này kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng.