TV& VIDEO

Trung Quốc trúng thầu

Tại sao nhà thầu Trung Quốc liên tục thắng thầu?

Tại sao nhà thầu Trung Quốc liên tục thắng thầu?

VTV.vn - Không ít người đặt câu hỏi tại sao các nhà thầu Trung Quốc luôn bị nghi ngờ về năng lực nhưng lại luôn thắng thầu trong các dự án xây lắp lớn tại Việt Nam.