TV& VIDEO

Trung Quốc xâm phạm chủ quyền

Người Việt tại Hàn Quốc phản đối Trung Quốc gia tăng quân sự ở Biển Đông

Người Việt tại Hàn Quốc phản đối Trung Quốc gia tăng quân sự ở Biển Đông

VTV.vn - Đây là lần thứ hai cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc tổ chức biểu tình phản đối Trung Quốc xâm phạm chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông.