TV& VIDEO

Trung tâm Bảo tồn Di tích

Thừa Thiên - Huế đón hơn 1 triệu lượt du khách quốc tế

Thừa Thiên - Huế đón hơn 1 triệu lượt du khách quốc tế

VTV.vn - 9 tháng năm 2017, tỉnh Thừa Thiên - Huế có nhiều chuyển biến tích cực trong lĩnh vực du lịch - dịch vụ.