TV& VIDEO

trung tâm cứu hộ

Lưu giữ quá lâu, nhiều động vật hoang dã chết tại cơ quan bảo quản

Lưu giữ quá lâu, nhiều động vật hoang dã chết tại cơ quan bảo quản

VTV.vn - Phần lớn động vật hoang - vật chứng của các vụ án - đã chết tại cơ quan bảo quản tang vật hoặc các cơ sở cứu hộ do thời gian lưu giữ quá lâu.