TV& VIDEO

Trung Tâm Đồ họa

Trung tâm Đồ họa thông báo danh sách thí sinh vào vòng phỏng vấn

Trung tâm Đồ họa thông báo danh sách thí sinh vào vòng phỏng vấn

Theo kế hoạch tuyển dụng của Trung tâm Đồ họa, dưới đây là danh sách những ứng viên sẽ tham gia phần thi phỏng vấn.