TV& VIDEO

Trung tâm hành chính tập trung

Bộ Xây dựng yêu cầu Đà Nẵng báo cáo về Trung tâm hành chính

Bộ Xây dựng yêu cầu Đà Nẵng báo cáo về Trung tâm hành chính

VTV.vn - Bộ Xây dựng đã đề nghị UBND thành phố Đà Nẵng báo cáo về Trung tâm hành chính tập trung thành phố.