TV& VIDEO

Trung tâm hỗ trợ nông dân nghèo

'Mờ ám' trong hoạt động của Trung tâm hỗ trợ nông dân nghèo

'Mờ ám' trong hoạt động của Trung tâm hỗ trợ nông dân nghèo

VTV.vn - Trong thời gian qua, rất nhiều người dân đã liên tục phán ánh về những bất thường xung quanh hoạt động của một Trung tâm hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn mới.