TV& VIDEO

Trung tâm kiểm soát

Tế Nam (Trung Quốc) lắp đặt hệ thống giám sát không khí trên taxi

Tế Nam (Trung Quốc) lắp đặt hệ thống giám sát không khí trên taxi

VTV.vn - Chính quyền thành phố Tế Nam, miền Đông Trung Quốc, đã lắp đặt hệ thống giám sát ô nhiễm không khí mới đối với các xe taxi.