TV& VIDEO

Trung tâm kiểm soát

Dịch cúm lan rộng tại 36 bang của Mỹ

Dịch cúm lan rộng tại 36 bang của Mỹ

VTV.vn - Các trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh CDC của Mỹ vừa thông báo về sự gia tăng mạnh mẽ của dịch cúm tại quốc gia này.