TV& VIDEO

Trung tâm Kỹ thuật

Nguyên nhân cá nuôi chết trên sông Cổ Cò

Nguyên nhân cá nuôi chết trên sông Cổ Cò

VTV.vn - Sau hơn 15 ngày xảy ra việc cá chết trên sông Cổ Cò, cơ quan chức năng chỉ hé lộ một phần nguyên nhân cá chết.