TV& VIDEO

Trung Tâm Lưu Trữ Quốc Gia

Xót xa câu chuyện về hơn 70.000 hồ sơ kỷ vật mòn mỏi chờ được gọi tên

Xót xa câu chuyện về hơn 70.000 hồ sơ kỷ vật mòn mỏi chờ được gọi tên

VTV.vn - Hiện nay, tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III có hơn 70.000 hồ sơ kỷ vật vẫn chưa có người tới nhận sau 50 năm.