trung tâm vùng áp thấp

Cơn bão số 1 suy yếu thành một vùng áp thấp

Cơn bão số 1 suy yếu thành một vùng áp thấp

VTV.vn - Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15km sau đó tan dần trên đất liền các tỉnh Nam Trung Bộ.