TV& VIDEO

trung tiện

15 việc trẻ giỏi hơn người lớn

15 việc trẻ giỏi hơn người lớn

Học điều mới, thích nghi với sự thay đổi, làm nhiều việc cùng lúc, yêu thương vô điều kiện, biết tha thứ và quên... là những kỹ năng người lớn phải học hỏi từ chính con mình.