trừng trị

Hình sự hóa hành vi rải đinh - Cơ sở pháp lý cho cuộc đấu tranh chống "đinh tặc”

Hình sự hóa hành vi rải đinh - Cơ sở pháp lý cho cuộc đấu tranh chống "đinh tặc”

VTV.vn - Việc hình sự hóa hành vi rải đinh trên đường chính là cơ sở pháp lý cho phòng chống nạn “đinh tặc” hiện đang hoành hành tại nhiều địa phương.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive