TV& VIDEO

trước nhân dân

Viện Kiểm sát NDTC triển khai thực hiện Hiến pháp

Viện Kiểm sát NDTC triển khai thực hiện Hiến pháp

Sáng 27/2, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai thi hành Hiến pháp vừa có hiệu lực từ đầu năm nay.