TV& VIDEO

trưởng ban công tác

Trình cơ cấu Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV gồm 18 thành viên

Trình cơ cấu Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV gồm 18 thành viên

VTV.vn - Theo tờ trình đề nghị Quốc hội xem xét, cơ cấu Ủy ban Thường vụ Quốc hội khoá XIV sẽ có 18 thành viên gồm: Chủ tịch Quốc hội, 4 Phó Chủ tịch Quốc hội và 13 Ủy viên.